chinh sach vay von.jpg

Trong chín tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh Trà Vinh có 246 lao động đã xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trong những năm gần đây, số lượng người lao động tỉnh Trà Vinh tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ngày càng tăng. Sở dĩ, lao động đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  của tỉnh Trà Vinh ngày càng tăng là do Chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động.  Đặc biệt Nghị quyết số11/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 “ Nghị quyết phê chuẩn đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020”Nghị quyết số18/2016/ NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 “ Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII phê chuẩn đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020”đã hỗ trợ người lao động tỉnh nhà vay vốn với hình thức tín chấp với số tiền không vượt quá 150 triệu đồng/ 1 lao động để làm chi phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

🍀 Ngoài hỗ trợ người lao động khó khăn về tài chính được vay vốn bằng hình thức tín chấp, Nghị quyết còn hỗ trợ không hoàn lại cho người lao động là dân tộc thiểu số, thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp khoản tiền tối đa lên đến 9.338.000 đồng

🍀 Nghị quyết ra đời đã thực sự đi vào đời sống của lao động, chính sách đã giúp người lao động khó khăn về kinh tế được cởi trói, mạnh dạn tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.🍀 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VIII- kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 18/7/2014 và Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX- kỳ họp thứ hai thông qua ngày 08/12/2016 đã thực sự là đòn bẫy giúp người lao động tỉnh Trà Vinh thêm một sự lựa chọn cho sự phát triển kinh tế.

🍀 Trong 9 tháng đầu năm ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho 196 em vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài với số tiền 14 tỉ và hỗ trợ không hoàn lại cho 7 em thuộc đối tượng người dân tộc, hộ nghèo với số tiền 15 triệu đồng.

🍀 Ngoài các chính sách hỗ trợ vay vốn, các buổi hội thảo, các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh phối hợp các địa phương tổ chức đã giúp người lao động được tiếp cận thông tin việc làm trong và ngoài nước . Những thông tin chính thống, minh bạch, những hiệu quả khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của những tấm gương “người thật, việc thật” đi trước được giới thiệu đến người lao động qua hội thảo và báo chí, phát thanh truyền hình đã xóa bỏ những suy nghĩ thiếu tích cực về đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của bản thân và gia đình người lao động góp phần nâng cao số lượng người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đặc biệt là những thị trường ổn định, phù hợp với lao động địa phương như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, … . ✍️ Chi Huỳnh