Zalo
Zalo

_____🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

⛳ Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

🏭 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRÀ VINH

👉 Số 542, Kiên Thị Nhẫn, K4, P7, TP Trà Vinh

☎ Điện thoại: 02943.854.128 - 02943.680.989

🌍 Website: vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn

🔵 Zalo-Facebook: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh